Rapports PMU du 01/10/2018

R2 - Ger-Gelsenkirchen - 11:05

C5 - Prix de Tarbes

3 500€ - Attelé - 2000 m - Autostart


Arrivée officielle : 4 - 8 - 5 - 3 - 6

Arrivée officielle : 4 - 8 - 5 - 3 - 6

CombinaisonTypePour 1 €Pour 1,50 €
4gagnant1,30 €1,95 €
4placé1,10 €1,65 €
8placé1,20 €1,80 €
5placé2 €3 €
CombinaisonTypePour 1 €Pour 1,50 €
4-8gagnant9 €13,50 €
4-8placé2,60 €3,90 €
4-5placé3,50 €5,25 €
8-5placé7,10 €10,65 €
CombinaisonTypePour 1 €Pour 1,50 €
4-8Couplé ordre6,70 €10,05 €
CombinaisonTypePour 1 €Pour 1,50 €
4-8-5Trio22,20 €33,30 €
CombinaisonTypePour 1 €Pour 1,50 €
4-8-5Trio ordre45,60 €68,40 €
CombinaisonTypePour 1 €Pour 3 €
4-82 sur 43,60 €10,80 €
4-52 sur 43,60 €10,80 €
4-32 sur 43,60 €10,80 €
8-52 sur 43,60 €10,80 €
8-32 sur 43,60 €10,80 €
5-32 sur 43,60 €10,80 €
CombinaisonTypePour 1 €Pour 3 €
-Multi en 433 €99 €
-Multi en 56,60 €19,80 €
-Multi en 62,20 €6,60 €


Les partants de la course

R2 - Ger-Gelsenkirchen - 11h05

Simple placéCouplé placéCouplé ordreTrioTrio Ordre2 sur 4Multi

R2 Course N°5 :C5 - Prix de Tarbes

3 500€ - Attelé - 2000 mètres - Autostart - Départ vers 13h10

Déferré des antérieursDéferré des antérieurs, Déferré des postérieursDéferré des postérieurs, Déferré des 4 fersDéferré des 4 pieds

Cheval SAAutost. Driver Entraîneur Gains Rec. Dernières perf.Avis
1 Gerrits Rec.Gr.Bv/schavem. Tr. B.V I've Got Mail (DE) M3
Erwin Bot [2 000m]
Da
Gerrits Rec.Gr.Bv/schavem. Tr. B.V M3 1 Erwin Bot E. Bot - Da 21.3
21.3
34.9
34.9
2 Hanna Lamcken Kissing Diamon. (SE) H8
T. Schwarma [2 000m]
Hanna Lamcken H8 2 T. Schwarma Hj. Lamcken - 1'17"7 96.3
96.3
46.8
46.8
3 Andre Baginski Call Me Brixto. (DE) F3
R. Oppoli [2 000m]
5a Da 7a
Andre Baginski F3 3 R. Oppoli R. Oppoli - 1'17"2 5a Da 7a 49.7
49.7
13.7
13.7
4 W. Schmeer / H. Schiffler L'Amicus (DE) H4
R. Bot [2 000m]
1a
W. Schmeer / H. Schiffler H4 4 R. Bot R. Bot - 1'17"7 1a 1.3
1.3
1.8
1.8
5 Konstanze Droppelmann Emine Smiling F4
E. Drees [2 000m]
6a
Konstanze Droppelmann F4 5 E. Drees E. Drees - 1'16"0 6a 67.8
67.8
25
25
6 Bockhoff/lindner-Düsterhöft Gentleman Voya. (DE) H6
K. Horn [2 000m]
9a 12a 4a 2a 6a 4a
Bockhoff/lindner-Düsterhöft H6 6 K. Horn R. Oppoli - 1'19"2 9a 12a 4a 2a 6a 4a 218.6
218.6
78.1
78.1
7 G. Masschaele Dynamite du Car.Déferré des 4 fers F5
M. Moes [2 000m]
7a 1a 4a Da Da Da Da Da
G. Masschaele F5 7 M. Moes Mme G. Massc. 960€ 1'16"5 7a 1a 4a Da Da Da Da Da 5.4
5.4
7.6
7.6
8 Peter Krohm Paavo Nurmi (DE) H4
R. Hulskath [2 000m]
5a 2a Da
Peter Krohm H4 8 R. Hulskath R. Hulskath - 1'15"5 5a 2a Da 18
18
11.5
11.5
9 Cathrin Nimczyk Red Lover (DE) H4
M. Nimczyk [2 000m]
7a Da 2a
Cathrin Nimczyk H4 9 M. Nimczyk W. Nimczyk - 1'16"5 7a Da 2a 16.8
16.8
4.4
4.4
10 Stall Dahlacker Bambi G.L. (SE)Déferré des 4 fers F6
Jan Thirring [2 000m]
Da 8a 6a 6a 12a (17) 2a 2a
Stall Dahlacker F6 10 Jan Thirring R. Oppoli 2 133€ 1'16"3 Da 8a 6a 6a 12a (17) 2a 2a 52.6
52.6
57.1
57.1
Arrivée et rapports de la course
Bilto
4
9
8
3
5
2
Geny Courses
4
9
8
3
5
2
7
Week-End
4
9
Bilto
4
9
8
3
5
2
Geny Courses
4
9
8
3
5
2
7
Week-End
4
9